Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:27
Wczoraj:Wczoraj:343
W tym tygodniu:W tym tygodniu:754
W tym miesiącu:W tym miesiącu:3532
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :526963

Polecamy:


 wilejkaBiuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 


Wniosek o przystąpienie do PITM

Zainteresowanych uczestnictwem w Polskiej Izbie Turystyki Młodzieżowej prosimy o wypełnienie i przysłanie załączonego WNIOSKU. Otrzymacie Państwo Deklarację Członkowską PITM, a po okresie kandydackim i uregulowaniu składki - Certyfikat PITM. Wysokość rocznej składki członkowskiej określono w Statucie PITM w wysokości do 30% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej."

III Walne Zgromadzenie Członków PITM w dniu 4 kwietnia 2014 r. uchwaliło wysokość rocznej składki członkowskiej w PITM w 2015 r. w wysokości 450 zł

Konto PITM: 21 1020 5561 0000 3602 0002 1428DO ZARZĄDU
POLSKIEJ IZBY
TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa

 

WNIOSEK


Na podstawie Statutu Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej
zgłaszam swoją Firmę i proszę o przyjęcie
w poczet członków Izby

..................................................................................
(pełna nazwa i pieczątka firmowa podmiotu)


.............................................................
(czytelny podpis - funkcja - pieczątka osobista)

............................, dnia ..........................

INFORMACJE
Pełna nazwa firmy: .....................................................................................................
Adres: ..................................................................................................
Tel./fax: ............................. Tel. .............................
e-mail: .....................................................
http: .......................................................
REGON: ..................................... NIP: ........................................
Rok utworzenia Firmy: .............
Imię i nazwisko Właściciela: ...........................................................
Profil działalności: .............................................................................